Allt om sociala innovationer

Social innovation?

Vi utgår ifrån EU-kommissionens resonemang som definierar en social innovation som en ny lösning som möter sociala och samhälleliga behov bättre än tidigare alternativ, främst genom insatser som inte motiveras ekonomiskt.

Civilsamhälle och social ekonomi

Många lösningar på sociala eller samhälleliga problem kommer ofta från civilsamhället och den sociala ekonomin. Därför lägger vi i Partnerskapet särskild fokus på att stötta denna idéutveckling.

Sociala innovationer

Erfarenhetsseminarier

Partnerskapet för sociala innovationer genomför fyra erfarenhetsseminarier som vänder sig till samhällsintresserade idébärare och entreprenörer. Syftet med seminarierna är att skapa förutsättningar för diskussioner och erfarenhetsutbyte för dig som intresserar sig för samhällsutmaningar och hur nya idéer kan utvecklas och realiseras.

Du som är intresserad av dessa frågor är hjärtligt välkommen att delta. Du kanske själv har en idé du vill diskutera med andra eller du kanske befinner dig mitt i ett utvecklingsarbete som du vill dela med dig erfarenheter av? På seminarierna lär vi av varandra. Vi reflekterar gemensamt över hur nya idéer kan realiseras och vilka hinder man möter på vägen.

Boka in följande seminarier

  1. Om du vet skillnaden mellan en vision och en hallucination – starta en ungdomsorganisation.
  2. Hur få människor att berätta, eller Att bygga en internationell mötesplats för Dokumentär Scenkonst.
  3. Tillverka fågelholkar som saknar köpare eller finnas i en produktion där de riktiga jobben finns.
  4. Egen försörjning och arbetsmarknad i förändring.